Etelä-Hämeen Koirakerho ry
Kevätkokous keskiviikkona 28.3.2018 klo 18:30
Kennelpiirin toimitilat, Parolantie 13, Hämeenlinna

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittäminen ja sen hyväksymisestä päättäminen
7. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
8. Hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
9. Muut hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
◦ Haukku-lehden uudistaminen
10. Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset
◦ Kerhon paitatilanne
◦ Vuosipalkintosäännöt
11. Kokouksen päättäminen
Muu ohjelma

Vuoden 2017 vuosi- ja kiertopalkintojen jako

Kahvitarjoilu

 

Tervetuloa kaikki jäsenet!

Kevätkokous 28.3.2018 klo 18:30

Vastaa