Tässä on hallituksen hyväksymät uudet talkoopistesäännöt.

 

Talkoovelvoite
Koulutusryhmiin pääsyn edellytyksenä on täyttynyt talkoovelvoite. Täytetty talkoovelvoite ei
kuitenkaan ole takuu juuri halutun ryhmäpaikan saamiseen. Talkoilla kerätyt pisteet ovat voimassa
kahden vuoden ajan talkoiden tai muun tehtävän suorituspäivämäärästä lukien. Vastuutehtävillä
ansaitut ryhmäpaikat ovat voimassa tehtävän suorittamista seuraavan kalenterivuoden loppuun
asti. Pisteet ovat ohjaajakohtaisia. Pentu- ja arkitottelevaisuuskurssille sekä näyttelykoulutuksiin ei
vaadita talkoovelvoitetta. Näihin ryhmiin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä
määräpäivämäärään mennessä ilmoittautuneista kerhon jäsenistä.
Talkoovelvoitteen täyttyminen edellyttää, että henkilö on ollut virallisissa kokeissa (agility, toko,
rallytoko) töissä vähintään 2 tuntia/vuosi. Sen lisäksi on kerättävä muita talkoopisteitä kerhon
tapahtumista, vastuutehtävistä ja kerhon toimintaa tukevista tehtävistä (luettelo alla). Yhden
koulutuspaikan saaminen yhdeksi koulutuskaudeksi (talvi/kesä) edellyttää 10 talkoopisteen
keräämistä. Puolikkaan talvikauden (syys-joulukuu tai tammi-huhtikuu) koulutuspaikan saaminen
edellyttää 5 pisteen keräämistä. Pisteet ja vastuutehtävillä ansaitut ryhmäpaikat kuluvat henkilön
vastaanottaessa koulutuspaikan. Jos ryhmiin on ilmoittautuneita, talkoovelvoitteen täyttäneitä
halukkaita osallistujia enemmän kuin ryhmäpaikkoja, etusijalla ovat kerhon kouluttajat. Tämän
jälkeen osallistujat valitaan talkoovelvoitteen ylittävien kerättyjen pisteiden määrän mukaan.
”Ylimääräiset” talkoopisteet eivät kuitenkaan kulu ryhmäpaikkaa täyttäessä.

Talkoovelvoitteen suorittaminen
Vastuutehtävät:
– Hallitustehtävä: 1 kausi/ 1 ryhmäpaikka/ koulutuskausi/ hallituksessa toimittu
kalenterivuosi
– Kouluttaja: 1 koulutettu ryhmä kaudessa/ 1 ryhmäpaikka
– Koulutusvastaava 8 pistettä / tehtävää hoidettu 6 kk
– Talkoopistevastaava, joka kirjaa talkoopisteet rekisteriin 4 pist. / tehtävää hoidettu 6 kk
– Haukku-lehden vastaava 4 pistettä/ tehtävää suoritettu 6 kk
– Kalustovastaava 2 pistettä/ tehtävää suoritettu 6 kk
– Nettivastaava 2 pistettä/ tehtävää suoritettu 6 kk
– Avainvastaava 2 pistettä/ tehtävää suoritettu 6 kk
– Toimikunnan puheenjohtaja (agility, rallytoko, mejä, toko, näyttely): 6 pist/ tehtävää
suoritettu 6 kk
– Koetoimitsija (agility, mejä, rallytoko, toko): 1 koe/ 1 ryhmäpaikka/ tehtävää hoidettu 6 kk
Mikäli toimikunnan puheenjohtaja on myös lajinsa koetoimitsija, pisteet lasketaan
koetoimitsijan pisteiden mukaan.
Talkootehtävät:
– Varakouluttaja: 1 kerta/ 1 piste
– Syystalkoot ja kevättalkoot: 4 pistettä/ talkoo
– Artikkeli Haukku-lehteen: 2 pistettä/ artikkeli
– Talkoot virallisissa kisoissa (agility, rallytoko, toko, mejä):

Agility, rallytoko ja toko: Tehtävän sujuvuuden sallimissa rajoissa noin 2 t/ 2 pistettä
(esim. kilpailu- ja koeluokkien vaihtumisen mukaan)
Mejä-kokeiden talkootehtäviä; sihteeri, emäntä, ampuja, maastomestari. Kokeessa
korvaavan jäljen tekemisestä ei saa talkoopisteitä.
– Tapahtumia/kilpailuja valmistelevat tehtävät:
Leipominen kisoihin 1 piste
Oman auton tai merkittävien koneiden ja laitteiden käyttö kisojen, kokeiden tai
talkoiden tehtävissä (ei kuitenkaan tarkoita paikalle saapumista omalla autolla) 1 piste

Muut tehtävät
– Etelä-Hämeen Koirakerhon oma tapahtuman tai ulkopuolisen koulutuksen ja tapahtumien
järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti talkoopisteet tapahtuman laajuudesta riippuen.
Ohjeellisesti: 2-8 pistettä/ järjestetty tapahtuma. Päätökset asiassa tekee kerhon hallitus.

Koulutuskaudet:
Talvikausi
– syyskuusta-joulukuuhun
– tammikuusta-huhtikuuhun
Kesäkausi:
– toukokuusta-elokuuhun

Talkoovelvoiteohjeen hyväksyy ja siihen muutoksia tekee Etelä-Hämeen Koirakerho ry:n hallitus.
Tämä ohje on voimassa 1.1.2018 alkaen.
Ohjetta on viimeksi päivitetty 2.5.2017.

 

Uudet talkoopistesäännöt

Vastaa