Koulutusryhmiin pääsyn edellytyksenä on täyttynyt talkoovelvoite. Täytetty talkoovelvoite ei kuitenkaan ole takuu juuri halutun ryhmäpaikan saamisesta. Talkoilla kerätyt pisteet ovat voimassa kahden vuoden ajan talkoiden tai muun tehtävän suorituspäivämäärästä alkaen. Vastuutehtävillä ansaitut ryhmäpaikat ovat voimassa tehtävän suorittamista seuraavan kalenterivuoden loppuun asti. Pisteet ovat ohjaajakohtaisia.

Pentu- ja arkitottelevaisuuskurssille sekä näyttelykoulutuksiin ei vaadita talkoovelvoitetta. Näihin ryhmiin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä määräpäivämäärään mennessä ilmoittautuneista kerhon jäsenistä. Talkoovelvoitteen täyttyminen edellyttää, että henkilö on ollut virallisissa kokeissa (agility, toko, rally-toko) töissä vähintään 2 tuntia/vuosi. Sen lisäksi on kerättävä muita talkoopisteitä kerhon tapahtumista, vastuutehtävistä ja kerhon toimintaa tukevista tehtävistä (luettelo alla).

Yhden koulutuspaikan saaminen yhdeksi koulutuskaudeksi (talvi/kesä) edellyttää 10 talkoopisteen keräämistä. Puolikkaan talvikauden (syys-joulukuu tai tammi-huhtikuu) koulutuspaikan saaminen edellyttää 5 pisteen keräämistä.

Pisteet ja vastuutehtävillä ansaitut ryhmäpaikat kuluvat henkilön vastaanottaessa koulutuspaikan. Jos ryhmiin on ilmoittautuneita, talkoovelvoitteen täyttäneitä halukkaita osallistujia enemmän kuin ryhmäpaikkoja, etusijalla ovat kerhon kouluttajat. Tämän jälkeen osallistujat valitaan talkoovelvoitteen ylittävien kerättyjen pisteiden määrän mukaan. ”Ylimääräiset” talkoopisteet eivät kuitenkaan kulu ryhmäpaikkaa täyttäessä.

 

Talkoovelvoitteen suorittaminen

Vastuutehtävät:

 • Hallitustehtävä: 1 kausi/1 ryhmäpaikka
 • Kouluttaja: 1 koulutettu ryhmä kaudessa/1 ryhmäpaikka
 • Koulutusvastaava: 8 pistettä /tehtävää hoidettu 6 kk
 • Talkoopistevastaava: 4 pistettä /tehtävää hoidettu 6 kk
 • Haukku-lehden vastaava: 4 pistettä/tehtävää suoritettu 6 kk
 • Kalustovastaava: 2 pistettä/tehtävää suoritettu 6 kk
 • Nettisivuvastaava: 2 pistettä/tehtävää suoritettu 6 kk
 • Avainvastaava: 2 pistettä/tehtävää suoritettu 6 kk
 • Toimikunnan puheenjohtaja (agility, rally-toko, MEJÄ, TOKO, näyttely): 6 pistettä/tehtävää
  suoritettu 6 kk
 • Koetoimitsija (agility, rally-toko, MEJÄ, TOKO): 1 koe/1 ryhmäpaikka/tehtävää hoidettu 6 kk
 • Mikäli toimikunnan puheenjohtaja on myös lajinsa koetoimitsija, pisteet lasketaan
  koetoimitsijan pisteiden mukaan

Talkootehtävät:

 • Varakouluttaja: 1 kerta/1 piste
 • Syystalkoot ja kevättalkoot: 4 pistettä/talkoo
 • Artikkeli Haukku-lehteen: 2 pistettä/artikkeli
 • Talkoot virallisissa kisoissa (agility, rally-toko, toko, mejä):
  – Agility, rally-toko ja toko: tehtävän sujuvuuden sallimissa rajoissa noin 2 tuntia/2 pistettä (esim. kilpailu- ja koeluokkien vaihtumisen mukaan)
  – Mejä-kokeiden talkootehtäviä: sihteeri, emäntä, ampuja, maastomestari. Kokeessa korvaavan jäljen tekemisestä ei saa talkoopisteitä.
 • Tapahtumia/kilpailuja valmistelevat tehtävät:
  – Leipominen kisoihin: 1 piste
  – Oman auton tai merkittävien koneiden ja laitteiden käyttö kisojen, kokeiden tai talkoiden tehtävissä (ei kuitenkaan tarkoita paikalle saapumista omalla autolla): 1 piste

Muut tehtävät:

 • Etelä-Hämeen Koirakerhon oma tapahtuman tai ulkopuolisen koulutuksen ja tapahtumien järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti talkoopisteet tapahtuman laajuudesta riippuen. Ohjeellisesti: 2-8 pistettä/ järjestetty tapahtuma. Päätökset asiassa tekee kerhon hallitus.

 

Koulutuskaudet:

Talvikausi:

 • syyskuusta joulukuuhun
 • tammikuusta huhtikuuhun

Kesäkausi:

 • toukokuusta elokuuhun

 

Talkoovelvoiteohjeen hyväksyy ja siihen muutoksia tekee Etelä-Hämeen Koirakerho ry:n hallitus.

Tämä ohje on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Ohjetta on viimeksi päivitetty 2.5.2017.